Phuong Le

Associate

RE/MAX Metro Realty

Charlotte's buying and selling resource

About Phuong Le

- Licensed Realtor in NC, SC & GA
- At Remax Metro Realty in NC & SC
- Vietnamese & English speaking

Real estate is a powerful thing. Where you live becomes the center of your universe; your “home base” and a place where memories are made. Even an investment property can have a profound effect on your life’s story—when chosen correctly, it becomes long-term financial freedom and a vital part of your well-diversified portfolio.

REMAX allow Phuong Le to guide you through the real estate process. Whether a buyer, a seller, or an investor, we think of our clients as family. Lean on us—we are here to keep the process fluid, successful, and as low-stress as possible.

Bất động sản là một thứ mạnh mẽ. Nơi bạn sống trở thành trung tâm vũ trụ của bạn; "căn cứ địa" của bạn và là nơi tạo nên những kỷ niệm. Ngay cả một bất động sản đầu tư cũng có thể có ảnh hưởng sâu sắc đến câu chuyện cuộc đời bạn — khi được chọn đúng, nó sẽ trở thành sự tự do tài chính lâu dài và là một phần quan trọng trong danh mục đầu tư đa dạng của bạn.

Hãy để Phuong Le hướng dẫn bạn trong quá trình bất động sản. Dù là người mua, người bán hay nhà đầu tư, chúng tôi đều coi khách hàng của mình như một gia đình. Hãy dựa vào chúng tôi — chúng tôi ở đây để làm cho quy trình diễn ra trôi chảy, thành công và ít căng thẳng nhất có thể.